Μενού Πρωτοχρονιάς

Μενού

Πρωτοχρονιάς

ΜEΝΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

€108.00 ανά άτομο

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜEΝΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

€60.00 ανά άτομο