Μενού Πρωτοχρονιάς

Μενού

Πρωτοχρονιάς

ΜEΝΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

€125.00 ανά άτομο

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜEΝΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

€95.00 ανά άτομο