Μενού Χριστουγέννων

Μενού

Χριστουγέννων

ΜEΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

€92.00 ανά άτομο

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜEΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

€55.00 ανά άτομο