Μενού Χριστουγέννων

Μενού

Χριστουγέννων

ΜEΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

€105.00 ανά άτομο

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜEΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

€75.00 ανά άτομο